Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Публикации

Публикации 2014

Ревизорски извештај 2014 ПРЕЗЕМИ
Годишен неревидиран извештај за 2014 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2014 ПРЕЗЕМИ
Полугодишен извештај 2014 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2014 ПРЕЗЕМИ

Публикации 2015

Ревизорски извештај 2015 ПРЕЗЕМИ
Годишен неревидиран извештај за 2015 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2015 ПРЕЗЕМИ
Полугодишен извештај 2015 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2015 ПРЕЗЕМИ

Публикации 2016

Ревизорски извештај 2016 ПРЕЗЕМИ
Годишен неревидиран извештај за 2016 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2016 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К2 2016 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2016 ПРЕЗЕМИ

Публикации 2017

Ревизорски извештај 2017 ПРЕЗЕМИ
Годишен неревидиран извештај за 2017 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2017 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К2 2017 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2017

ПРЕЗЕМИ

Прилог 1 кон ревизорски извештај за 2017

ПРЕЗЕМИ

Прилог 2 кон ревизорски извештај за 2017
ПРЕЗЕМИ

Публикации 2018

Периодичен извештај К4 2018ПРЕЗЕМИ
Ревизорски извештај 2018ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2018 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К2 2018 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2018 ПРЕЗЕМИ
Прилог 1 кон ревизорски извештај за 2018 ПРЕЗЕМИ
Прилог 2 кон ревизорки извештај за 2018  ПРЕЗЕМИ

Публикации 2019

Годишен извештај 2019ПРЕЗЕМИ
Ревизорски извештај 2019 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2019 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К2 2019 ПРЕЗЕМИ
Проспект за преземање на Охридска банка АД Скопје ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2019 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К4 2019 ПРЕЗЕМИ

Публикации 2020

Периодичен извештај К1 2020 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К2 2020
ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2020

ПРЕЗЕМИ

Извештај за стапка на задолженост за II  полугодие на 2020

ПРЕЗЕМИ

Периодичен извештај К4 2020

ПРЕЗЕМИ

Ревизорски извештај за 2020

ПРЕЗЕМИ

Прилог 1- Ревизорски извештај 2020

ПРЕЗЕМИ

Прилог 2- Ревизорски извештај 2020

ПРЕЗЕМИ

Публикации 2021

Периодичен извештај К1 2021 ПРЕЗЕМИ


Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: