Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Надзорен и управен одбор

Надзорниот одбор врши надзор над работењето на Управниот одбор, ги одобрува политиките за вршење финансиски активности и го надгледува нивното спроведување. Овој одбор обезбедува добро работење, управување и стабилност на Банката. Надзорниот одбор на Банката се состои од шест члена именувани од страна на Собранието на акционери со мандат од четири години, по добиена претходна согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Македонија.

Членови на Надзорен одбор:

  • Георг Бухер, Штајермеркише Банк и Шпаркасен АД, Грац, Австрија, претседател и член на Надзорен одбор
  • Валбурга Зајдл, Штајермеркише Банк и Шпаркасен АД, Грац, Австрија, заменик претседател и член на Надзорен одбор
  • Ханс Лудвиг Диксер, Штајермеркише Банк и Шпаркасен АД, Грац, Австрија, член на Надзорен одбор
  • Славиша Којиќ,  Штајермеркише Банк и Шпаркасен АД, Грац, Австрија, член на Надзорен одбор
  • Цветанка Симоновска, Независен член на Надзорен одбор
  • Горан Петревски, Независен член на Надзорен одбор


Управниот одбор ја претставува и ја застапува Банката и раководи со нејзината работа.

Членови на Управниот одбор:


Нина Неданоска

Претседател на Управен одбор


Никола Миткоски

Член на Управен одбор

Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: