Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Картички и
пос-терминали

Плаќајте со бизнис-картичките за правни лица и искористете ги предностите од инсталација на ПОС-терминалите на Охридска банка на Вашето продажно место.

кредитна
Mastercard Business


За Вашите секојдневни деловни потреби

дебитна
Visa Business


Бесконтактно плаќање  без внесување на ПИН за плаќања до 1000 денари

Предности
Документи
 • Бесконтактно плаќање без внесување на ПИН за плаќања до 1000 денари
 • Детален преглед на сите Ваши трансакции преку електронското банкарство OBSGN@t 
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Плаќање на интернет
 • Заштита при плаќање на интернет со вграден код за безбедност 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code (Најчесто поставувани прашања за 3D Secure,Verified by Visa - VbV и MC Secure code)
 • Можност за неограничен број дополнителни картички за вработените од Вашата компанија
 • Одредување дневни лимити за секоја картичка според Вашите потреби
 • Пополнето Барање
 • Лична/и карта/и на корисникот/корисниците на дополнителна/и картичка/и
 • Документација потребна за отворање трансакциска сметка за нов клиент

Предности
Документи
 • Максимален кредитен лимит во зависност од бонитетот и од деловниот приход на Вашата компанија
 • Достапна за резидентни и за нерезидентни правни лица
 • Бескаматен грејс-период максимум до 45 дена за сите трансакции до 15 во месецот
 • Детален преглед на сите Ваши трансакции преку електронското банкарство OBSGN@t
 • Бесплатен месечен извод за сите трансакции
 • Бесплатни трансакции на ПОС-терминалите во земјата и во странство
 • Плаќање на интернет
 • Заштита при плаќање на интернет со вграден код за безбедност 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code (Најчесто поставувани прашања за 3D Secure, Verified by Visa - VbV и MC Secure code)
 • Можност за неограничен број дополнителни картички за вработените лица од Вашата компанија
 • Одредување дневни лимити за секоја картичка според потребите на Вашата компанија

  Потребни документи за правни лица резиденти
 • Пополнето Барање
 • Лична/и карта/и на корисникот/корисниците на дополнителна/и картичка/и
 • Финансиски извештаи за последните 2 години
 • Заклучен лист за последниот квартал од тековната година
 • Промет на трансакциската сметка за последните 6 месеци (компјутерски листинг на картичката 1000 од сметководителот)
  Напомена: За клиенти на Банката нема потреба од презентирање на овој документ.
 • Аналитички преглед по комитенти - спецификација на групите 12, 22, 25 и 28 (купувачи, добавувачи и кредити) со истиот датум за кој се однесуваат заклучните листови од точка 4
 • Копија од решението за регистрација на претпријатието со сите прилози
 • Изјава/Согласност за проверка на кредитната изложеност
 • Обезбедување
 • Потпишан Договор за издавање и користење на картичката Business Charge 
 • Друга документација
  Потребни документи за правни лица нерезиденти
 • Пополнето Барање
 • Лична/и карта/и пасош/и на корисникот/корисниците на дополнителна/и картичка/и
 • Финансиски извештаи за последните 2 години
 • Копија од решението за регистрација на претпријатието во соодветниот трговски регистар на државата од каде што потекнува нерезидентот
 • Обезбедување (Изјава за депозит)
 • Потпишан Договор за издавање и користење на картичка Business Charge 
 • Друга документација

ПОС Терминали

Ефикасно, сигурно и брзо, бесконтактно и контактно прифаќање на сите картички Mastercard и Visa издадени од домашни и од странски банки - издавачи.

Во зависност од Вашата дејност, на располагање Ви се различни типови на ПОС-терминали според начинот на нивното комуникациско поврзување: Dial-up (преку аналогна фиксна телефонска линија) и GPRS (мобилен апарат кој користи мрежа за пренос на податоци на мобилна телефонија).

Предности

 • Зголемување на Вашата продажба на стоки и на услуги
 • Зголемување на бројот на клиентите кои преферираат плаќање со картички
 • Едноставно и брзо плаќање на продажното место
 • Можност за плаќање на рати на Вашето продажно место
 • Поголема сигурност и едноставност на прифаќање на картичките
 • Намалување на трошоците за манипулација со готовина

Документи

Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: